Belangrijke mededeling

Amstelveen, 1 juli 2019

Vele jaren heeft de Stichting Theo Janssen M.O.C. aanvragen door verenigingen, stichtingen en wensen van particulieren ontvangen, beoordeeld en zo mogelijk gehonoreerd, teneinde de door hun ingediende plannen financieel mogelijk te maken.
Echter, het is al lang een grote wens van het bestuur om binnen de Gemeente Amstelveen een hospice te realiseren. Initiatieven hiertoe hebben recent geleid tot het beschikbaar stellen van een stuk grond door de gemeente Amstelveen, gelegen aan de Lindenlaan. Op deze plaats kan het hospice worden opgericht.

Teneinde dit project mogelijk te maken heeft het Bestuur van de Stichting Theo Janssen M.O.C. besloten haar gehele vermogen hiervoor beschikbaar te stellen en wel aan de Stichting Vrienden van Hospice Amsteloever.
Dit besluit betekent voor u, dat de Stichting Theo Janssen M.O.C. niet meer in de gelegenheid is om nieuwe aanvragen in behandeling te nemen. Uiteraard zullen wij de aangegane verplichtingen nakomen.
Wij zijn er ons volledig van bewust dat een aantal van u dit besluit zullen betreuren, doch met het realiseren van een Hospice binnen de gemeente wordt invulling gegeven aan een lang gekoesterde wens van velen.
Nieuwsgierig naar het hospice? Ga naar www.hospiceamsteloever.nl

Bestuur Stichting Theo Janssen M.O.C.